Konferencija-projekto apibendrinimas

Gegužės 25 d. mokyklos aktų salėje vyko konferencija, apibendrinanti II –ųjų gimnazijos klasių lietuvių kalbos, istorijos, matematikos bei geografijos projektą „Ten, kur gyva gamta, amatai ir kalba“. Jį inicijavo šių dalykų mokytojos Laimutė Gečaitė, Eglė Barysienė, Virginija Jokubauskienė, Giedrė Škarnulienė ir Erika Jonaitienė.

Konferenciją vedė II c g klasės mokiniai Povilas Labukas ir Kornelijus Paulavičius. Renginį pradėjo Dovydas Vidzbelis, kuris dzūkiška tarme puikiai padeklamavo eilėraštį „Pavasario džiaugsmai“ ir žiūrovus teigiamai nuteikė prieš svarbiausią konferencijos dalį.

Tuomet aktualius pranešimus skaitė II – ų klasių mokiniai. Apie Dzūkijos nacionalinio parko upes ir ežerus papasakojo II d g klasės mokinė Evelina Gudelevičiūtė, o II b g klasės mokinės Laura Šimkutė ir Justina Laužadytė – apie gyvūnijos įvairovę. Regimantas Krasnickas iš II d g klasės pristatė istorinę šio regiono praeitį. II a g klasės mokinė Greta Slavinskaitė papasakojo apie dzūkų verslus, papročius bei architektūrą.

Renginio kulminacija – dzūkų pasakos „Dziedulis ir bobulė“ inscenizacija, kurią atliko II d g klasės mokiniai Evelina Gudelevičiūtė, Andrius Mažeika, Ieva Jurgelevičiūtė, Gabrielė Sakalauskaitė. Nuostabus vaidinimas sužavėjo ir pralinksmino kiekvieną žiūrovą, kurie jau buvo beužmiegą dėl didelio teorinių žinių kiekio.

Vėliau buvo pristatytas darbas, kurio metu taikant matematinį – lingvistinį metodą buvo analizuojami bendrinio ir tarminio teksto fonetiniai ypatumai. Jį apibendrino II d g klasės mokiniai Geraldas Žulys ir Vilius Stučka.

Galiausiai prisiminėme įstabios ekskursijos į Dzūkijos nacionalinį parką detales. Jas pristatė II c g klasės mokinės Ugnė Maliauskaitė ir Gerda Juozapavičiūtė. Nuotaiką pakėlė linksmi nutikimai, įspūdžiai, patirti ekskursijoje, kuriuos jau buvome beužmirštą. Prisiminėme J. Apučio gyvenimo Zervynų kaime vaizdus, kurie atsispindėjo ir kūryboje.

Konferenciją vainikavo II a g klasės mokinių Evelinos Baubonytės, Andrijos Petkevičiūtės ir Gretos Slavinskaitės kelionės į Dzūkijos nacionalinį parką apžvalga.

Manome,kad tokie projektai labai plečia mokinių akiratį .Dalyvaudami minėtame darbe visi patyrėme turiningų akimirkų ir daug ko išmokome. Džiaugiamęs, kad mokykla suteikia tokių galimybių pažinti mus supančią aplinką ir sužinoti įdomių dalykų. Mokiniai liko labai patenkinti.Norėtume,kad ir toliau būtų organizuojami tokie puikūs projektai!

V. Januškevičiūtė, I.Dusevičiūtė,II bg mokinės

Parašykite komentarą