Gimnazijos maironiečiai – Baltų Vienybės šventėj Ariogaloje

Pavasaris maironiečius sukviečia į linksmą Jurginių šventę, na, o ruduo primena, kad reikia pamąstyti apie garbingą lietuvių genčių praeitį, apie senovės baltus, jų vienybę, kovą už laisvę, pamąstyti apie tai, ką jie mums paliko, ką turime saugoti.
Rugsėjo 22 d. – Baltų Vienybės diena. Kiekvienais metais įvairiose Lietuvos vietose vyksta iškilmingas maironiečių sambūris. Šįmet keliavome į Ariogalą. Čia, žemaičių žemėje, mus pasitiko Ariogalos miesto šeimininkai ir maironiečiai . Pakiliai nuteikė sveikinimo žodis, kvietimas pagerbti mūsų protėvius baltus. Klebono pasakyti žodžiai Šv. Mišių metu ragino mylėti savo gimtąjį kraštą, nepamiršti tradicijų , degti tautos dainiaus Maironio asmenybės ir kūrybos dvasia. Aplankėme poeto tėviškę Bernotų kaime, gėrėjomės gražiai gelstančiais ąžuolais. Pajutome pagarbą senovinei sodybai- muziejui. Įdomu, juk čia Maironio augta, mokytasi, iš čia į gyvenimą išeita, čia gimė poezija gimtinės gamtai, žmonėms. Pasandravy aplankėme poeto pamėgtą šaltinėlį ir suolelį. Mokiniai taip mėgsta deklamuoti vieno posmo eilėraštį apie suolelį, gal kad trumputis. Bet pats suolelis Maironiui buvo labai brangus.
Dubysos slėny laužo liepsna visus subūrė draugystei ir vienybei- dainavome, deklamavome, šokome, valgėme tradicinį maironiečių valgį- kareivišką košę.
Kilo laužo liepsna į rudenėjantį dangų ir kartu šildė mūsų sielas. Gera būtų, kad Lietuvos jaunimas ne tik iš įdomumo burtųsi į tokius renginius, bet ir kilnių tikslų vedami, kad pildytųsi poeto Maironio žodžiai:“ Paimsim arklą, knygą, lyrą,/Ir eisim Lietuvos keliu.“

Maironietė Aušra Balčiūnaitė, I a g klasė

Parašykite komentarą