Paminėtos Antano Vienažindžio gimimo metinės (nuotraukos)

Oi dainos dainelės, jūs mano patieka!
Visi širdies skausmai pas jumis palieka.

Rugsėjo 28 d. buvo paminėtos poeto Antano Vienažindžio 170-sios gimimo metinės. Šis poetas mūsų dienomis,deja, nelabai žinomas ir nepelnytai pamirštas. Dauguma minėjime buvusių žmonių tikriausiai šią pavardę taip pat girdėjo pirmą kartą – už priminimą reikia dėkoti lietuvių kalbos mokytojoms Virginijai Jokubauskienei bei Ritai Ališauskienei.
Sužinojome, kad Antanas Vienažindys – vienas pirmųjų lietuvių lyrikų ir daug jo eilėraščių tapo lietuvių liaudies dainomis. Visas minėjimas buvo eiliuotas – skambėjo eilėraščiai ir dainos. Taip pat matėme skaidres , atspindėjusias poeto biografiją.
Publika buvo skatinama prisidėti – kartu dainuoti poeto eilėraščius, tapusius žinomomis dainomis. Nors dainuojančių buvo nedaug, vieną dainos „Karvelėli, paukštužėli“ skiemenį vienbalsiai traukė kone visa salė. Visiems patiko ir dainos, kurią atliko V.Kernagis, įrašas.
O šiuolaikiškiausiai visiems jauniems žmonėms nuskambėjo šios eilutės:
Linksminkimos, linksminkimos , pakol jauni esma.


Rokas Ramanauskas, III e g klasės mokinys, žurnalistų būrelio narys

Parašykite komentarą