Mūsų mokytojų viešnagė Gardino gimnazijoje

Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija kartu su Gardino gimnazija Nr. 2 dalyvauja bendrame Europos Sąjungos projekte, skatinančiame sveiką gyvenseną Lietuvos ir Baltarusijos mokymosi įstaigose, tarpkultūrinį dialogą bei bendradarbiavimo tradicijas. Įgyvendinant šį projektą, numatoma rekonstruoti Adolfo Ramanausko-Vanago ir  Gardino gimnazijų sporto aikštynus, įrengti futbolo, rankinio, krepšinio aikšteles, bėgimo takus. Šiam projektui nuspręsta skirti finansavimą. Bendra projekto vertė 2607121,4 lito, Alytaus miesto savivaldybė apmokės 5,44 proc. projekto įgyvendinimo išlaidų.

Pavasarį buvome sulaukę mokytojų ir mokinių delegacijos iš  Gardino 2-iosios  gimnazijos Baltarusijoje, o gruodžio 28 d. Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos mokytojų grupė svečiavosi šioje gimnazijoje Gardine.  Šią dieną dalyvavome bendroje konferencijoje „Sveiko gyvenimo būdo principai“. Šios konferencijos pagrindinis tikslas – mokinių sveikatos stiprinimo patirties pasidalijimas, sportinės kultūros ir sveiko gyvenimo būdo propagavimas. Konferencija prasidėjo mokinių muzikiniu pasveikinimu. Gardino gimnazijos direktorė pristatė gimnaziją, supažindino su jų organizuojama veikla. Išklausėme kitų pranešimų: „Gabių vaikų ugdymo sistema“, „Sveiko gyvenimo būdo populiarinimas“, „Dėmesio centre – sveikata“ ir kt. Mūsų mokytojai buvo paruošę du pranešimus: „Švietimo sistema Lietuvoje“, kurį pristatė direktoriaus pavaduotoja R. Baubonienė bei „Sveikas gyvenimo būdas ir sportas“ (L.Mazėtytė ir S.Žvinakis)

Po konferencijos buvome pakviesti pasivaikščioti po mokyklą. Kabinetai ir koridoriai tvarkingi, šiuolaikiškai įrengta kompiuterių klasė, vienintelis dalykas ko trūksta šioje gimnazijoje, tai informacinės technologijos kituose kabinetuose: trūksta projektorių ir kompiuterių.

Gimnazijoje dirba aukštos kvalifikacijos mokytojai, čia dėstoma sustiprinta anglų kalba. Mokiniai laimi respublikinėse olimpiadose prizines vietas. Klasėse mokosi 20-25 mokiniai, užsienio kalbų grupėse 6-10 mokinių.

Aptarę tolesnio bendradarbiavimo kryptis, po malonaus pasisvečiavimo  gimnazijoje, buvome pakviesti į apžvalginę ekskursiją po Gardiną. Aplankėme istorines miesto vietas, įsiamžinome prie Vytauto paminklo ant Nemuno kranto, pamatėme šventiškai pasipuošusį miestą ir atsisveikinome su savo kolegomis baltarusiais sakydami „Iki pasimatymo Alytuje“.

Loreta Mazėtytė,

matematikos ir IT mokytoja

Parašykite komentarą