Neformalusis ugdymas

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO BŪRELIAI 2014–2015 m. m.

  I–II GIMNAZIJOS KLASĖS

Eil. Nr.

Programos/būrelio pavadinimas

Klasės

Val. skaičius

Mokytojo vardas, pavardė

Jaunųjų ekologų būrelis

I–II

2

Ramunė Dzidzevičienė
Dailės studija

I–II

4

Vidmantas Jankauskas
Šiuolaikinio šokio būrelis

I–II

2

Antanas Jurčiukonis
Chemijos uždavinių sprendimas ir kūrimas

I–II

1

Janė Liutkienė
Mišrus vokalinis–instrumentinis ansamblis ir solistai

I–II

4

Irena Muzikevičienė
Šiuolaikinės muzikos vokalinė-instrumentinė grupė

I–II

4

Jureta Šametienė

 III–IV GIMNAZIJOS KLASĖS

Eil. Nr. Programos/būrelio pavadinimas Klasė Val. skaičius Mokytojo vardas, pavardė
Šiuolaikinio šokio būrelis

III–IV

2

Antanas Jurčiukonis
Chemijos olimpas

III–IV

2

Janė Liutkienė
Ateitininkų organizacija

III–IV

2

Irena Motūzienė
Filosofijos būrelis

III–IV

2

Irena Motūzienė
Mišrus vokalinis-instrumentinis ansamblis ir solistai

III–IV

4

Irena Muzikevičienė
Šiuolaikinės muzikos vokalinė-instrumentinė grupė

III–IV

4

Jureta Šametienė
Lietuvių liaudies šokiai

III–IV

3

Neringa Vekeriotaitė
Sportiniai  šokiai

III–IV

3

Neringa Vekeriotaitė

 

Parašykite komentarą