EMILE programa atveria naujas galimybes

2009 metų birželio 29 dieną Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos kolektyvas pasirašė sutartį su Prancūzijos Ambasados Lietuvos padalinio Prancūzų kalbos centru. Ši sutartis  įpareigojo mokyklą sudaryti sąlygas III – IV g klasių mokiniams mokytis pagal EMILE programą. EMILE – tai integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo programa, kurios įgyvendinimo Lietuvoje pradininke tapo Dzūkijos pagrindinė mokykla. Dėl mokyklų tinklo pertvarkymo daugelis mokinių iš Dzūkijos mokyklos ateina į A.Ramanausko-Vanago gimnaziją, todėl džiugu, kad čia gali tęsti mokymąsi pagal integruotą programą.

2010-03-26  penkios  Adolfo Ramanausko – Vanago gimnazijos merginos Rūta Andriuškevičiūtė, Ieva Mockevičiūtė, Kristina Petrauskaitė, Vaiva Stankevičiūtė ir Dovilė Švedaitė laikė sudėtingą, kruopštaus pasiruošimo reikalaujantį tarptautinį prancūzų kalbos egzaminą, kurį išlaikiusios gavo DELF B2 diplomą. Šis DELF B2 diplomas suteikia teisę stoti i aukštąją mokyklą bet kurioje ES šalyje, kur yra dėstoma prancūzų kalba. Merginos  nuėjo  ilgą kelią, kol  pasiruošė  tarptautiniam egzaminui , joms padėjo prancūzų kalbos mokytoja ekspertė Marija Bagdanavičienė, kuri ir paskatino merginas dalyvauti EMILE programoje bei laikyti egzaminą. Dalyvaudamos EMILE programoje abiturientės mokosi sustiprintos prancūzų kalbos pagal B1, B2 lygį,  vyksta integruotos geografijos ir istorijos pamokos prancūzų kalba.

Vieną saulėtą rudenio popietę nusprendėme susitikti su mūsų gabiosiomis gimnazistėmis ir sužinoti šiek tiek daugiau apie jas, jų įspūdžius apie išlaikytą egzaminą ne dvyliktoje, o vienuoliktoje klasėje, EMILE  programos ir prancūzų kalbos svarbą bei įtaką jų gyvenimams.

Kiek jau metų mokotės prancūzų kalbos?

Mes kiekviena pradėjome skirtingai,  nuo antros klasės arba nuo penktos klasės .

Kiek laiko dalyvaujate būtent šioje EMILE programoje?

Jau ketverius metus, nuo devintos klasės.

Kokias matote mokymosi  prancūzų kalba perspektyvas?

Būtent šis egzaminas, kurį  išlaikėme B2 lygiu, mums leidžia studijuoti bet kurioje Europos Sąjungos šalyje, ne tik lengvai įstoti į norimą universitetą Prancūzijoje, tačiau ir ten, kur yra sudarytos sąlygos mokytis prancūzų kalba, nelaikant papildomos kalbos mokėjimo lygio patikros.

Mokymasis gimtąja  kalba ir prancūzų, kokių įžvelgiate pranašumų ir trūkumų?. Kuo jums ypatingos integruotos pamokos?

Mokydamiesi istorijos prancūzų kalba sužinome daug naujų, specifinių terminų. Mūsų nuomone, dvikalbis istorijos bei geografijos mokymasis turi daug pranašumų. Kas gali būti geriau už žinių gilinimą abiejomis kalbomis?

Dar vienas įdomus faktas, pas mus kiekvienais metais atvyksta vis naujas stažuotojas iš Prancūzijos. Mes  turime vieną pamoką per savaitinę, kai  galime laisvai, draugiškai kalbėti, bendrauti su stažuotoju prancūzų kalba, tai padeda lavinti kalbėjimo įgūdžius.

Kuriai nors iš jūsų teko svečiuotis Prancūzijoje?

Taip, devintoje klasėje buvom nuvykę i Paryžių. Taip pat visą praėjusią vasarą praleidome Prancūzijoje.

Ši išvyka buvo programos dalis ar jūsų pačių iniciatyva?

Devintos klasės išvyka buvo programos dalis, o  vasarą keliavome  savo pačių iniciatyva.

Ar siejate savo ateitį su prancūzų kalba?

,, Dar konkrečiai neapsisprendėme, tačiau neatmetame galimybės kažkada vėliau studijuoti Prancūzijoje“,- atsakė merginos. O viena teigė jau dabar žinanti, kad savo ateities su prancūzų kalba nesies.

Kiek žinau, jūs į Adolfo Ramanausko – Vanago gimnaziją atėjote iš Dzūkijos pagrindinės mokyklos, ar tai įtakojo jūsų mokymosi kokybę pagal EMILE programą, ar kažkas keitėsi jums įprastoje mokymo metodikoje?

Iš tikrųjų niekas nepasikeitė. Pasikeitė tik istorijos mokytoja, o geografijos ir prancūzų kalbos mokytojos liko tos pačios, jos į Adolfo Ramanausko – Vanago gimnaziją  atkeliavo paskui mus  kartu su EMILE programa. Gal tik toks skirtumas, kad Dzūkijos pagrindinė mokykla  daugiau specializuojasi toje srityje, bet iš esmės kardinaliai tikrai niekas nepasikeitė.

O dabar apie patį egzaminą.  Šis  egzaminas yra laikomas kokiu nors specifiniu būdu ar tiesiog kaip įprastas brandos egzaminas?

Šis B2 lygio egzaminas atitinka Europos komisijos nustatytus užsienio kalbos lygio mokėjimo standartus, jis yra tokio pat lygio, kaip bet kurios kitos užsienio  kalbos valstybinis egzaminas. Šis egzaminas susideda iš keturių valstybinio egzamino dalių: klausymo, teksto suvokimo , laiško rašymo ir kalbėjimo, o užtruko jis beveik keturias valandas.

Kokį jums įspūdį paliko vertinimo sistema ir egzaminuotojai?

Prancūzijos ambasadoje yra du egzaminuotojai, tai kompetentingas Prancūzijos specialistas ir lietuvis, turintis  aukštą kvalifikaciją aukštosios mokyklos dėstytojas. Visa vertinimo sistema yra itin objektyvi, nes kiekvieno egzamino dalį dar atskirai vertina speciali šiam egzaminui sudaryta komisija. Vertinimo sistema ir egzaminatoriai paliko tik gerą įspūdį

Ar daug laiko pareikalavo pasiruošimas šiam egzaminui?

Per savaitę mes turėjome dvi papildomas pamokas, kurių metu vyko pasiruošimas egzaminui. Šių  pamokų metu prieš egzaminą rašėme labai daug rašinių, taip pat laiškų. Žinoma, prieš egzaminą turėjome nemažai dirbti ir individualiai.

Kas, jūsų manymu, buvo sunkiausia egzamine?

Sunkiausia egzamino dalis buvo kalbėjimas.  Privalai kalbėti net penkiolika minučių, o tai padaryti yra tikrai nelengva, net gimtosios kalbos įskaitai užtenka penkių minučių. Sunku kalbėti ir dėl egzaminuotojų, kurie, atrodo, tik ir laukia, kol susikirsi.

Kiek turėjote laiko pasiruošti kalbėjimui ar prieš ateidamos kalbėti jau žinojote, kokiomis temomis kalbėsite?

Konkrečią  temą, kuria turėsime kalbėti, sužinojome iki kalbėjimo likus tik penkiolikai minučių, tad kalbėjome beveik specialiai nesiruošę.

Kaip ir kur jūs sužinojote savo egzaminų rezultatus, kiek laiko jų reikėjo laukti?

Buvo paskelbta, jog rezultatai bus atsiųsti per dvi savaites  kiekvienai  individualiai  . Ištisas valandas stebėjom  savo elektroninius paštus ir laukėm atsakymo. Ko mes tik neprisigalvojom per tą laukimo laikotarpį…( šelmiška šypsena papuošia visų merginų  veidus).  Mes net viena kitai buvom sukūrusios ir išsiuntusios  kelis fiktyvius el. laiškus , kuriuose buvo parašyta: „ Atsiprašome, jūs neišlaikėte egzamino“ ir panašiai.  Įsivaizduokite mūsų reakciją pamačius tokį laišką.

Kaip jums buvo įteikti egzaminų rezultatai, ar  tai buvo speciali diplomų įteikimo ceremonija?

Jokių ypatingų ceremonijų tikrai nebuvo, tiesiog su asmens dokumentais reikėjo atvykti į Prancūzijos ambasada Vilniuje ir ten atsiimti diplomą.

Jūs tikėjotės  panašių rezultatų,  ar tai jums buvo staigmena?

Iškart po egzamino jautėm tokį nusivylimą, egzaminas pasirodė sunkesnis negu tikėjomės. Manėme, jei ir išlaikėme, tai vos vos, tačiau, kaip parodė rezultatai, visos išlaikėme tikrai labai gerai.

Ką norėtumėte pasakyti skeptikams ir pesimistams, kurie sakytų, jog dalyvavimas tokiose programose kaip EMILE yra tik laiko švaistymas, žinant faktą, jog baigusios vidurinę tikrai neketinate stačia galva nerti į studijas Prancūzijoje?

Tai tikrai bet kokiu atveju nėra laiko švaistymas, nes dabar lengviau galim atsipūsti dvyliktoje klasėje. Be to, psichologiškai mums bus daug lengviau laikyti baigiamuosius egzaminus, mūsų ne kamuos  tokia didelė  įtampa, kaip kitus mūsų bendraamžius,  prieš eidamos laikyti egzaminų jau žinosim, ko ten reikia laukti, tikėtis. Šis egzamino laikymas yra puiki praktika mums visoms. Net jeigu  nestosim  į užsienio universitetus, dar viena užsienio kalba  yra labai didelis privalumas, nes anglų kalbą dabar moka visi. Prancūzų kalba yra viena iš pagrindinių pasaulio kalbų, ji yra oficiali Europos institucijų kalba. Puikus pavyzdys, įrodantis prancūzų kalbos svarbą ir reikšmę,  yra olimpiada, joje oficialios kalbos sakomos tiek anglų, tiek prancūzų kalbomis.

Baigę pokalbį ir padėkoję merginom, pagalvojome, gaila, kad nesimokėme prancūzų kalbos anksčiau. Kokios gražios perspektyvos atsiveria! Smagu, kad   mūsų gimnazijos mokiniams EMILE programa atveria naujų kelių.

Povilas Labukas 2c g klasės mokinys

Ugnė Maliauskaitė 2c g klasės mokinė,

Žurnalistų būrelio nariai

Parašykite komentarą