Currently browsing category

Emile – INTEGRUOTO DALYKO IR UŽSIENIO KALBOS MOKYMO(SI) BENDRAJAME UGDYME MODELIO DIEGIMAS

Keturios abiturientės gavo integruoto mokymo pažymėjimus

Nuo 2009 m. gimnazija įgyvendina prancūzų kalbos ir dalykų integruoto mokymo programą (EMILE). Mokiniai gali mokytis istorijos, geografijos ir IT prancūzų kalba. Šio projekto partneriai ir rėmėjai yra Prancūzijos ambasada Lietuvoje ir Alytaus miesto savivaldybė. Bendradarbiaujame su Dzūkijos pagrindine mokykla, šio projekto iniciatore.

EMILE programa atveria naujas galimybes

2009 metų birželio 29 dieną Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos kolektyvas pasirašė sutartį su Prancūzijos Ambasados Lietuvos padalinio Prancūzų kalbos centru. Ši sutartis  įpareigojo mokyklą sudaryti sąlygas III – IV g klasių mokiniams mokytis pagal EMILE programą. EMILE – tai integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo programa, kurios įgyvendinimo Lietuvoje pradininke tapo …