Bendra jaunimo užimtumo iniciatyva siekiant patenkinti tarpvalstybinius darbo rinkos poreikius

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. pradėtas įgyvendinti Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektas Nr.  LT-PL-4R-304 „Bendra jaunimo užimtumo iniciatyva, siekiant patenkinti tarpvalstybinius darbo rinkos poreikius“, kurio partneriai – Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija (LT) ir Punsko savivaldybė (PL). Šis projektas yra Alytaus miesto ir Punsko valsčiaus gražios partnerystės ir bendradarbiavimo tęsinys.

Bendras projekto biudžetas pagal pasirašytą projekto finansavimo 2020-07-07 sutartį Nr. S-223 sudaro 380077,47 EUR, Europos regioninės plėtros fondo indėlis – 323.065,84 EUR, nuosavas įnašas – 57011,63 EUR, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijai tenkanti dalis – 186426,98 EUR, ES dalis 158462,93 EUR,  dalinio finansavimo 15 procentų dalis – 27964,05  EUR, projekto įgyvendinimo pradžia – 2020 m. rugsėjo 1 d., projekto trukmė – 24 mėnesiai. Didžiąją dalį projekto veiklų numatyta įgyvendinti 2021 metais.

Projektas prisidės prie jaunimo verslumo ir kūrybiškumo kompetencijų ugdymo, sustiprins jaunimo įsidarbinimo galimybes kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriuje Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionuose.

Kūrybinės ir kultūrinės industrijos šiuo metu yra viena veržliausių ir sparčiai augančių verslo sričių, pasižyminčių inovatyviais sprendimais, lankstumu prisitaikant prie ekonominių ir technologinių pokyčių. Kultūros ir kūrybinių industrijų sektorius išsiskiria efektyviu išteklių panaudojimu, stipria įtaka socialinei sanglaudai, lanksčia ir modernia rinkodara, ekologiškų sprendimų taikymu, stipriomis sąsajomis su vietos bendruomenių ekonominiu ir socialiniu augimu.

Projekto veiklos:

  1. projekto administravimas;
  2. edukacinės infrastruktūros plėtojimas kultūros ir kūrybinių industrijų srityje;
  3. bendros jaunimo užimtumo iniciatyvos;
  4. tarpvalstybinio kultūros ir kultūrinių industrijų edukacinio centro veikla;
  5. projekto viešinimas;
  6. projekto uždarymo renginiai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus organizuojami Alytaus  ir Punsko institucijų atstovų susitikimai, bendri verslumo mokymai, jaunimo verslumo, karjeros skatinimo renginiai, sukurta jaunimo verslumo ir kūrybiškumo kompetencijų ugdymo programa.

Kultūros ir kūrybinių industrijų veiklų pagrindas yra individo kūrybiškumas, gebėjimai, kuriuos pritaikydamas jaunas žmogus galės kurti materialinę gerovę bei darbo vietas. Kūrybinės industrijos – tai į praktinius kūrybinių industrijų procesus orientuoti mokymai. Jaunimas bus mokomas prodiusuoti ir valdyti kūrybinius projektus, kurti komunikacijos strategijas ir vadovauti jų įgyvendinimui, kuruoti ir pristatyti visuomenei kultūrinius renginius, inovatyviai taikyti naująsias medijas, tyrinėti ir pritraukti naujas kultūros projektų ir renginių auditorijas, kritiškai analizuoti ir vertinti kūrybos sektorių.

Šiuolaikinis jaunimas turi platų akiratį ir lengviau generuoja idėjas, todėl mokymais bus siekiama paruošti jį orientuotis situacijoje, gebėti į daiktus, problemas ir reiškinius pažvelgti nauju rakursu  ir rasti  naujų sprendimų.

Bus sudaryta galimybė jaunimui susipažinti su verslumo pagrindais, įgyti naujų kompetencijų. Tai paskatins jaunąją kartą siekti karjeros kūrybinių industrijų sektoriuje. Mokymus dėl Covid-19 pandemijos planuojama vykdyti 2021 m.