Gyvosios istorijos pamoka

2018-ieji paskelbti vieno iš pagrindinių rezistencinės kovos vadų Adolfo Ramanausko-Vanago metais. Mūsų gimnazijoje vyksta nemažai renginių, skirtų paminėti ir pagerbti šią iškilią asmenybę. Daug prasmingų veiklų numatyta finansavimą gavusiame projekte ,,Su Lietuva, pakilusia į saulę, aš esu!“ Projekte buvo planuojama ir išvyka prie Adolfo Ramanausko-Vanago vadavietės-bunkerio, įrengto Juozo Jakavonio sodyboje Kasčiūnų kaime Varėnos rajone.

Gegužės 15 d. nemažas būrys trečių klasių gimnazistų, lydimas mokytojų E. Barysienės, V. Jokubauskienės, A. Butrimanskienės ir R. Volkuvienės, apsilankė Kasčiūnuose. Savo sodyboje atvykusiųjų laukė buvęs Adolfo Ramanausko-Vanago bendražygis, partizanų ryšininkas Juozas Jakavonis, slapyvardžiu Tigras. Paklausę istorijos mokytojos R. Volkuvienės pasakojimo apie Dzūkijoje vykusias rezistencines kovas ir jų dalyvius-bebaimius partizanus, mokiniai apžiūrėjo bunkerį, kuriame nuo priešų slėpėsi Adolfas Ramanauskas-Vanagas, lankėsi ir kitas žymus partizanų vadas Juozas Vitkus-Kazimieraitis. Sodybos šeimininkas Juozas Jakavonis pasakojo apie Dzūkijos miškuose kovojusių partizanų drąsą, ištvermę ir pasiaukojimą. Šioje ypatingoje vietoje, saugančioje prisiminimus apie narsius Tėvynės gynėjus, nuoširdžiai skambėjo gimnazistų I. Bendoravičiūtės ir L. Žvirblio deklamuojami posmai. Po to buvome pakviesti į namus, kur Juozas Jakavonis-Tigras parodė nemažai nuotraukų, daiktų-savotiškų relikvijų, susijusių su partizanų gyvenimu. Ko gero, didžiausią įspūdį visiems paliko kruvina nukauto partizano maldaknygė.

Padėkoję svetingajam Juozui Jakavoniui, pritilę, susimąstę rinkomės į autobusą. Džiugu, kad teko dalyvauti gyvoje istorijos pamokoje, kur partizanų kovų liudininko lūpomis į mus prabilo skaudi ir tragiška mūsų tautos patirtis.

                           Lietuvių kalbos mokytoja Virginija Jokubauskienė