Atvira KTU klasė – kitokios matematikos pamokos

Kovo 29 dieną matematikos pamoką gimnazistams vedė Kauno technologijų universiteto dėstytoja docentė Genovaitė Zaksienė. Pamokoje dalyvavo II–IV klasių mokiniai, o pamoka truko 120 minučių ir tikrai nepriminė įprastos mokyklinės pamokos. Dėstytoja labai nuoširdžiai ir suprantamai norėjo parodyti, kaip galima gražiai ir kitaip spręsti įrodymo uždavinius. Pamokos metu atsiskleidė geometrijos grožis, įdomūs sprendimo metodai. Vienas iš paskaitoje buvusių mokinių pasakė: „Labai gražu, kad sudėtingus matematikos uždavinius galima spręsti mokant tik mokyklinės matematikos kursą.“ Tikimės, kad sinusų ir kosinusų teoremų taikymai ilgam įsimins visiems pamokoje dalyvavusiems mokiniams. Docentė Genovaitė Zaksienė pažadėjo atvykti į mūsų gimnaziją ir pasidalinti savo patirtimi ir ateityje.

Laimutė Gečaitė ir Asta Grimalauskienė,
matematikos mokytojos metodininkės