Olimpinio rašinio konkursas

Spalio–lapkričio mėnesį mūsų gimnazija organizavo Alytaus apskrities mokinių rašinių konkursą „Olimpinės žaidynės – tobulumas, draugystė, ištvermė“. Šio konkurso tikslai: kūrybiškai paminėti Rio de Žaneire vykusias olimpines ir parolimpines žaidynes, aktualinti domėjimąsi olimpiniu sąjūdžiu, aktyviai dalyvauti olimpinio ugdymo programoje, atskleisti mokinių kūrybinius ir raiškos gebėjimus, plėsti literatūrinį, kultūrinį akiratį. Mokinių rašinius vertino mūsų gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos Aldona Butrimanskienė, Regina Valentinavičienė, Janė Zelenienė, informacinių technologijų mokytoja Loreta Mazėtytė ir vertinimo komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja Danutė Dragūnienė.

Gaila, tačiau į kvietimą rašyti rašinius atsiliepė mažai kitų mokyklų mokinių. Gausiausias dalyvių būrys buvo iš mūsų gimnazijos.

Rašinių nugalėtojai buvo išrinkti dviejose amžiaus grupėse: jaunesniųjų (I–II gimnazijų klasės) ir vyresniųjų (III–IV klasės). Jaunesniųjų grupėje visas prizines vietas laimėjo mūsų gimnazistės: I vietą – Greta Gataveckaitė, II e klasės mokinė (mokytoja E. Barysienė), II vietą –Marta  Cibulskaitė, II c k klasės mokinė (mokytoja V. Jokubauskienė), III vietą – Erika Keblikaitė, II e klasės mokinė (mokytoja E. Barysienė).

Vyresnių grupėje I vietą laimėjo mūsų III b klasės gimnazistė Dovilė Kuzmickaitė, (mokytoja A. Butrimanskienė), II vietą – Laura Vaičiūnaitė, Alytaus r. Butrimonių gimnazijos III klasės mokinė (mokytoja I. Šimanskienė), III vietą – mūsų gimnazijos III b klasės mokinė Ignė Kukankaitė (mokytoja A. Butrimanskienė).

Lapkričio 25 d. direktorius Virginijus Skroblas gimnazijos Sporto informacijos centre laimėtojoms įteikė diplomus ir dovanėles, o visiems dalyviams ir jų mokytojoms – padėkos raštus. Šio konkurso prizai buvo įsteigti iš projekto „Olimpinė karta“. Renginį organizavo ir vedė mokytoja A. Butrimanskienė, apie gimnazijos dalyvavimą respublikiniame projekte „Olimpinė karta“ papasakojo mokytoja L. Mazėtytė.

Loreta Mazėtytė,
projekto „Olimpinė karta“ koordinatorė