Sveikiname

Kasparą Valatkevičių, III a klasės mokinį, respublikiniame poezijos konkurse ,,Pavasario balsai“ laimėjusį II vietą.