Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena

„Namai vis tolo ir tolo, kol visiškai dingo ankstyvo ryto prieblandoje. Iš vienkiemių sklido paskutiniai aršūs šunų lojimai, palydintys į nežinomybę. (…) Taip jaučiausi vežime, kai pro apsunkusius akių vokus nepajėgiau dar kartą pažvelgti į tolstančias tėviškės vietas“ (p.77)

(Iš Prano Grybausko prisiminimų knygos „Likimo smūgiai ir dovanos“. Pranas Grybauskas g. 1934 metais, jam buvo 15 metų, kuomet su šeima 1949 m. kovo 27 d., vykstant trėmimų operacijai „Bangų mūša“, buvo ištremtas į Irkutsko sritį)

Šiemet minime 76-ąsias metines nuo 1941 m. prasidėjusių trėmimų. Birželio 14 d. 3 val. ryto SSRS represinės struktūros pradėjo organizuotus masinius Lietuvos gyventojų trėmimus į atokias šiaurines Sovietų Sąjungos teritorijas. Daugiausia tremtinių 1941 m. išvežta į Altajaus kraštą, kiti – į Komijos ASSR, Tomsko, Novosibirsko sritį, Kazachiją ir Krasnojarsko kraštą.  Per vieną savaitę iš Lietuvos buvo ištremta apie 17500 žmonių. Pagrindinis trėmimo tikslas buvo pašalinti iš Lietuvos gyventojus, pasižyminčius aktyvia tautine savimone. 1942 m. birželio mėn. beveik pusė lietuvių iš Altajaus krašto buvo išvežti į Jakutijos šiaurę prie Laptevų jūros. Dėl atšiauraus klimato, bado, antisanitarinių sąlygų sukeltų ligų žmonės tremtyje sirgo, daug jų mirė.

Tarptautinė komisija nacių ir sovietų okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti kartu su kitomis institucijomis, kaip ir kasmet, inicijavo Birželio 14-osios – Gedulo ir vilties dienos minėjimą. Šiais metais I–III klasių mokiniai dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Palikti namai…“. Šis pavadinimas kilo skaitant buvusių tremtinių, politinių kalinių atsiminimus, kuriuose aprašomi jausmai apie palikus gimtuosius namus.

Miesto sode prie memorialo „Nurimęs varpas“ buvo pagerbti tremtiniai ir lagerių vargus patyrę žmonės. Atminimo renginyje dalyvavo mūsų gimnazijos I–III klasių mokiniai, kuriems instaliaciją bei meninę programą paruošti padėjo mokytojai Snieguolė Valentukonienė, Irena Muzikevičienė, Danutė Račkauskienė, Mindaugas Ribinskas, Meilė Platūkienė, Giedrė Škarnulienė, Jovita Žilinskienė, Vidmantas Jankauskas.

Asta Šulcienė,
istorijos mokytoja metodininkė