Alytaus ekonomikos ir verslo akademija pradėjo trečiuosius veiklos metus

Gruodžio 15 d. gimnazijoje įvyko Alytaus ekonomikos ir verslo akademijos trečiųjų mokslo metų pradžios renginys, kurio metu mokiniams pristatyta AEVA programa, būsimų užsiėmimų temos, tarti gražūs sveikinimo ir padrąsinimo žodžiai, skambėjo muzikiniai kūriniai.

16–18 metų jaunimui Ekonomikos ir verslo akademija siūlo nemokamas ne tik teorija, bet ir praktika paremtas paskaitas ir užsiėmimus verslo, ekonomikos ir finansų temomis. Šiais metais akademijoje mokysis 51 mokinys.

„Labai smagu būti čia, matyti mokinių susidomėjimą šia akademija. Mano jaunystės laikais tikrai nebuvo tokio gausaus po pamokinių užsiėmimų pasiūlymo. Visa veikla buvo „mokykla – namai“. Todėl džiaugiuosi augančiomis jaunimo galimybėmis turėti prasmingas veiklas. Linkiu jums pažinti save ir atrasti savo kelią“, – renginyje kalbėjo Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius.

„Šioje salėje, šeštadienius paskyrę savęs tobulinimui, mokiniai renkasi jau trečią kartą. Tikiu, kad čia moksleiviai atėjo su didelėmis ambicijomis, noru ateityje būti versliais ir kurti savo gyvenimą remiantis ne tik noru būti sėkmingais, bet ir žiniomis“, – sakė gimnazijos direktorius Virginijus Skroblas.

Akademijos įkūrimo iniciatorius, miesto tarybos narys Povilas Labukas, pristatė akademijos prioritetus, pabrėždamas, kad akademijos veikla orientuota į aiškiai pamatuojamus rezultatus t. y akademijos moksleivių dalyvavimą ir jų pasiekimus konkursuose, viktorinose, olimpiadose.

Pirmąją paskaitą apie asmeninius finansus skaitė Mykolo Romerio Universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto dekanas Gintaras Černius. Paskaita asmeninių finansų tema jauniems žmonėms aktuali ir laukiama.

Alytaus ekonomikos ir verslo akademija – tai pirmoji Lietuvoje akademija, kuri sujungia aukštojo mokslo ir bendrojo lavinimo programas. Akademija įsteigta bendradarbiaujant su Alytaus miesto savivaldybe ir Mykolo Romerio universitetu.

Ekonomikos mokytoja Rūta Mockevičienė