Viktorina pirmokams „Žymiausi mūsų gimnazijoje dirbę ir mokęsi žmonės”

Pirmadienio popietę lietuvių kalbos kabinetas skambėjo nuo gimnazijos pirmokų entuziazmo, žinių proveržio ir noro pasivaržyti. Šiemet, kaip ir pernai, viktoriną apie mūsų gimnazijoje dirbusius ir besimokiusius žymius Lietuvos žmones surengė lietuvių kalbos mokytojai.

Viktorinoje dalyvavo 6 prasmingai ir šmaikščiai pasivadinusios pirmokų komandos: „Dzūkai“, „Linkevičiukai“, „Jazminų žiedai“, „Praeities tyrinėtojai“, „Jurčio chuliganai“ ir „Vėjavaikiai“. Pirmoji užduotis ir buvo prisistatyti ir sugalvoti komandos šūkį.

Kita užduotis buvo iš gausaus nuotraukų pluošto atpažinti ir apibūdinti nurodytus su mūsų gimnazija susijusius žmones. Čia gimnazistai turėjo progą prisiminti, ko išmoko, kai rengėsi viktorinai.

Kūrybiškumą viktorinos dalyviai pasitelkė kurdami pastraipą apie vieną asmenybę. Renginio pabaigoje mokytojas Antanas Jurčys paskaitė ir pakomentavo geriausią. Galima daryti prielaidą, kad tos grupės gimnazistai tikrai moka kurta rašinius.

Paskutiniame etape mokiniai smagiai pažaidė – atliko užduotis per „Kahoot“ programėlę. Čia buvo  klausimų įvairovė: nuo lengviausių, pavyzdžiui, „Kuriais metais buvo įkurta mūsų mokykla?“, iki  sunkiai įveikiamų klausimų apie įvairius rašytojus ir kitus įžymius žmones: Bronę Buivydaitę, Anzelmą Matutį, Jurgį Kunčiną ir kitus.

Viktorinoje atliekant užduotis buvo vertinama rezultato kokybė, svarbus tempas, kuris gal kai kam ir pakišo koją. Tačiau, kad ir kaip ten bebūtų nutikę, visi smagiai praleido laiką, o  „Vėjavaikiai“ laimėjo!  Mokiniai labai smagiai tarpusavyje bendravo, piktai nekonkuravo ir popietę įvertino kaip gerą progą papildyti žinių bagažą. Todėl mokytojai tikrai žada šią mažą tradiciją ir toliau puoselėti ir taip puikiai leisti laiką su apsukriais pirmokais. 

Akvilė Rakauskaitė ir Dominykas Kaščionis, Knyg(i)ų klubo nariai