Lietuvoje aplinkosaugines problemas padeda spręsti žiedinė ekonomika

,,Visi privalo labai atsakingai rūšiuoti atliekas,“– tokią išvadą padarė III–IV klasių gimnazistai po vizito į Vilniaus kogeneracinę jėgainę (VKJ) ir AB ,,Plasta“.

 Spalio 20 d. (nors ir atostogų metas) III–IV klasių mokinių grupė dalyvavo integruotoje chemijos – biologijos pamokoje „Aplinkosauginių problemų sprendimas žiedinės ekonomikos pagalba“. Pamoka vyko dviejose įmonėse: UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė ir AB ,,Plasta“.

Abiejose įmonėse specialistai išsamiai pristatė vykdomus procesus, įmonės veiklos modelį, gaminamą produkciją, indėlį į Lietuvos ekonomiką bei aplinkosauginių ir ekologinių problemų sprendimus, karjeros galimybes.

VKJ gamina elektros energiją ir šilumą tik iš neperdirbamų mišrių atliekų. Tai šiuolaikinė įmonė, suplanuota atsižvelgiant į šilumos poreikį sostinėje ir situaciją atliekų bei biokuro rinkoje. Ji pajėgi užtikrinti penktadalį reikalingo  šilumos poreikio šalčiausiu metu ir apie 40 proc. visos Vilniui reikalingos šilumos per metus.  Įmonės prioritetas – naudojami tie įrenginiai, kurie patys išmeta kuo mažiau teršalų, kad kuo mažesnis krūvis tektų dūmų valymo įrangai. Atliekos keliauja į Skandinavijos šalis, ten naudojamos  keliams tiesti ir kalnakasybos  šachtoms tvarkyti.

AB ,,Plasta“ sena įmonė, kuri persitvarkė pagal naują modelį: ji  žaliavoms naudoja tik rūšiuotas atliekas, iš kurių gaminama patvari polietileno plėvelė. Atliekų susidaro labai mažai, todėl  įmonė ieško kelių jų pritaikymui. Gamyboje naudojamas vanduo atsakingai išvalomas. Beje, įmonėje iš antrinių žaliavų  pagaminama pati ploniausia polimerinė plėvelė – tokios negeba pagaminti net kinai.

Gimnazistai susipažino su labai gerais žiedinės ekonomikos pavyzdžiais, pamatė ir suprato, kaip  iš tikrųjų perdirbamos išrūšiuotos atliekos. Mokiniai  visapusiškai pritarė įmonių specialistų nuomonei, kad tik nevalyvi ir neatsakingi žmonės nerūšiuoja atliekų. Gal Lietuva galėtų siekti Šveicarijos modelio ,,Šalis be sąvartynų“?

Janė Liutkienė, chemijos mokytoja ekspertė