Alytaus apskrities XXII jaunųjų matematikų komandinės olimpiados mokytojo Kazio Klimavičiaus taurei laimėti tradicija atgijo Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijoje

Po penkerių metų pertraukos, 2022 m. gruodžio 9 d., Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijoje įvyko Alytaus apskrities XXII jaunųjų matematikų komandinė olimpiada mokytojo Kazio Klimavičiaus taurei laimėti. Jau nuo 1995 metų  olimpiada kasmet organizuojama įvairiose Alytaus miesto, Druskininkų, Alytaus, Lazdijų ir Varėnos rajonų savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklose. Olimpiados organizatoriai bendradarbiauja su Vilniaus universiteto matematikais, kurie dalyvauja jos metu vykstančiuose seminaruose mokytojams, rengia olimpiados uždavinius, vertina komandų sprendimus, pirmininkauja olimpiados mokinių darbų vertinimo komisijai.

Olimpiada pagerbiamas žymus Dzūkijos krašto sūnus Kazys Klimavičius (1886–1972) – žinomas matematikas, mokytojas, knygnešys, švietimo organizatorius Alytuje, matematikos vadovėlių autorius. Carinės okupacijos laikais jis dalyvavo įvairių draugijų veikloje, platino lietuvišką spaudą. Savarankiškai pasirengęs, Kazys Klimavičius išlaikė mokytojo egzaminus. Įgijęs mokytojo cenzą dirbo įvairiose Dzūkijos mokyklose. Jis buvo vienas Alytaus gimnazijos steigėjų, jai keletą metų vadovavo, iki 1933 metų buvo tos gimnazijos mokytojas, keletą metų – direktoriaus pavaduotojas (inspektorius).  Pirmos sovietinės okupacijos metu dirbo Alytaus švietimo skyriaus vedėju. Po Antrojo pasaulinio karo kurį laiką vadovavo Alytaus mokytojų seminarijai. K. Klimavičius buvo principingas, tiesus, atviras, nemėgo melo ir neteisybės, karo metais gelbėjo žydus, pokario laikais padėjo valdžios persekiojamiems mokytojams ir mokiniams. Jis parašė ir išleido trijų dalių matematikos vadovėlį (1933–1935), trijų dalių geometrijos vadovėlį (1938–1940), penkias populiarias matematikos knygeles, redagavo žurnalą „Mokykla ir visuomenė“.

Renginys Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijoje prasidėjo jautria poetine kompozicija, atskleidžiančia gražų Mokytojo ir jo mokinių ryšį (režisavo lietuvių kalbos mokytojos Eglė Barysienė ir Aldona Butrimanskienė). Kazio Klimavičiaus vaidmenį atliekančio mūsų gimnazijos mokytojo Vidmanto Jankausko lūpomis liejosi ne tik dalykinė, bet gyvenimiška išmintis, įrodanti, koks jautrus ir įžvalgus pedagogas buvo Kazys Klimavičius. Jo asmenybės bruožus išryškino ir K. Klimavičiaus mokinių vaidmenis atlikę gimnazijos pirmokai Aironas Makaveckas, Ema Matusevičiūtė, Jogailė Prieskienytė, Adomas Delnickas, Augustė Mažeikaitė ir Ąžuolas Nauckūnas: „Žvalus, visada geros nuotaikos, veide nuolatinis šypsnys, į visus kreipiasi mandagiai, švelniai. O kaip puikiai dėstė algebrą! Mokytojo uždaviniai mokė mąstyti. Juose buvo daug istorinės medžiagos, užduočių, reikalaujančių praktinių, ūkinių žinių ir mokėjimų“. Mokytojas buvo ne tik „neišsenkančių žinių ir išminties aruodas“, bet visada esantis šalia savo mokinių ir matantis jų, jaunų žmonių, išgyvenimus. Tai įtaigiai iliustravo ir skaitovų eilės, ir gimnazijos trečiokės Evelinos Gecevičiūtės atlikta garsaus alytiškio, dainuojamosios poezijos kūrėjo ir atlikėjo, buvusio mūsų gimnazijos mokinio Alberto Antanavičiaus daina „Parko fontanas“ (parengė ir pianinu akomponavo muzikos mokytoja Jureta Šametienė, akordeonu pritarė trečiokas Gustas Nikulinas, kachonu – antrokė Urtė Aleknavičiūtė).

Renginyje dalyvavo Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus specialistė, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos kuratorė Edita Jurčienė, Vilniaus universiteto matematikai: docentas dr. Edmundas Mazėtis, docentas dr. Antanas Apynis, profesorius dr. Eugenijus Stankus, docentas dr. Romualdas Kašuba, docentas dr. Aivaras Novikas, gausus būrys Dzūkijos krašto mokyklų mokinių, matematikos entuziastų, juos olimpiadai rengusių mokytojų.

Sveikindamas dalyvius Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Aleksandras Kirilovas džiaugėsi, kad mūsų gimnazijos erdvė subūrė garbingus Vilniaus universiteto dėstytojus, kurie išugdė ne vieną gabių matematikų kartą, jų buvusius studentus, dabartinius matematikos mokytojus, ir jaunuosius matematikos mylėtojus mokinius. Direktoriaus pavaduotojas išreiškė viltį, kad po penkerių metų atgaivintą olimpiados Kazio Klimavičiaus taurei laimėti tradiciją tęs kitos Dzūkijos krašto mokyklos.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus specialistė, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos kuratorė Edita Jurčienė sakė, kad „matematika egzistuoja tiek, kiek egzistuoja žmonija, tačiau bet kuris mokslas be žmogaus būtų niekas“. Sveikindama mokinius ir linkėdama gerų įspūdžių ne tik olimpiadoje, bet ir Alytaus mieste, E. Jurčienė pasakė tikinti, kad gimnazistai matematikos knygas į rankas ima ne verčiami, o kaip poilsio formą.

Vilniaus universiteto matematikų vardu olimpiados dalyvius sveikino docentas dr. Edmundas Mazėtis. Jis dėkojo gimnazijos vadovams ir mokytojams, atgaivinusiems šio svarbaus ir ypač aktualaus renginio tradiciją, o mokiniams linkėjo sprendžiant uždavinius pajusti matematikos grožį, dar labiau sustiprinti savo norą domėtis šiuo mokslu ir siekti matematikos aukštumų.

Alytaus apskrities XXII jaunųjų matematikų komandinės olimpiados kuratorė, Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė Asta Grimalauskienė, pasidžiaugusi matydama tiek daug neabejingų matematikai žmonių, supažindino dalyvius su olimpiados vykdymo tvarka. Ji pakvietė mokinius burtis į komandas ir sėkmingai pasirodyti olimpiadoje. Mokytoja priminė ir kultūrinę renginio programą – mokiniai po konkurso kviečiami dalyvauti ekskursijoje po Alytų, o kiti renginio svečiai – į apžvalginę ekskursiją po gimnaziją. A. Grimalauskienė padėkojo Alytaus miesto savivaldybei ir kitiems renginio rėmėjams: UAB „Labo Chema“, UAB „ISKU“, UAB „BMK“, UAB „Alytaus spaustuvė“, UAB „Alytaus naujienos“, UAB „Alpera“, VŠĮ Alytaus regioninei televizijai, kolegoms ir mokiniams, padėjusiems organizuoti komandinę regiono olimpiadą.

Matematikos olimpiadoje dalyvavusių Alytaus apskrities savivaldybių mokyklų komandų dalyviai turėjo per dvi valandas išspręsti 10 uždavinių. Mokinių darbai buvo vertinami ne individualiai – svarbu visos komandos rezultatas. Tokia olimpiados forma sudarė galimybę vėliau padiskutuoti, pasidalinti įspūdžiais.

Atlikę užduotis olimpiados dalyviai leidosi į ekskursiją po Alytų, o juos lydėjo ir supažindino su lankytinais objektais Alytaus kraštotyros muziejaus istorijos skyriaus muziejininkas Vilmantas Dunderis. Pati pradžia – Baltosios rožės tiltas. Mokiniai, besiklausydami istorijos apie tiltą, grožėjosi įspūdinga, vis dar žalumo nepraradusia Nemuno vingių panorama. Iš po sniego žaluma skverbėsi ir mieste: čia mokiniai aplankė seniausią pastatą, išklausė Laisvės Angelo atsiradimo istorijos. Po ekskursijos po miestą olimpiados dalyviai grįžo į gimnaziją sužinoti rezultatų.

Kol mokiniai grožėjosi žiemišku Alytumi, mokytojai tobulino savo bendrąsias ir dalykines kompetencijas: klausėsi renginio svečių – Vilniaus universiteto lektorių – dalykinių pranešimų. Docentas dr. Antanas Apynis savo pranešime „Įrodymo uždaviniai“ gilinosi į šio tipo uždavinių specifiką, docentas dr. Aivaras Novikas pranešime „Diofantinės lygtys“ analizavo tokių lygčių sprendinių radimą, docentas dr. Edmundas Mazėtis pranešime „Pastabos apie atnaujintas matematikos bendrąsias programas“ aptarė kylančius iššūkius besiruošiant atnaujintų programų diegimui: palygino esamų ir atnaujintų programų kursą, davė patarimų, kaip reikėtų mokinius mokyti vienos ar kitos temos. 

Galiausiai renginio dalyviai sulaukė finalinės olimpiados dalies. Rezultatus paskelbė ir aptarė doc.  dr. E. Mazėtis. Apibendrindamas komandų darbo rezultatus jis teigė, kad olimpiadoje besivaržiusiems mokiniams buvo pasiūlyta visokių uždavinių  – ir sunkių, kurių beveik niekas neįveikė, ir nelabai sunkių: tokių, kuriuos beveik visos komandos išsprendė. Jis skatino neliūdėti, jeigu šį kartą nepavyko, svarbiausia – dirbti ir kitą kartą rezultatai bus geresni.

Mokiniai tikrai atkakliai varžėsi – komandas prizininkes vieną nuo kitos skyrė vos vienas taškas. III vietą užėmė Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago  gimnazijos komanda, II vietą – Alytaus Putinų gimnazijos komanda, o I vietą iškovojo Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos komanda. I vietos laimėtojai gavo Alytaus miesto savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus įsteigtą  taurę, o visos prizines vietas užėmusios komandos džiaugėsi rėmėjų dovanomis: knygyno „Pegasas“ čekiais, matematikos uždavinynais, atminimo puodeliais, stalo žaidimais, termosais.

Apibendrindami Alytaus apskrities XXII jaunųjų matematikų komandinės olimpiados rezultatus Vilniaus universiteto matematikai konstatavo, kad matematikos mokslas sudėtingas, bet jos mokytis gali tikrai visi, reikia tik pastangų ir noro. Ši olimpiada yra viena iš formų, skatinančių jaunąją kartą domėtis, pažinti ir žavėtis matematika.

Asta Grimalauskienė, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos
matematikos mokytoja metodininkė,

Santa Marcinkevičiūtė, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

https://www.dzukijostv.lt/svietimas/n/17979-alytuje-vyko-alytaus-apskrities-xxii-jaunuju-matematiku-komandine-olimpiada-mokytojo-kazio-klimaviciaus-taurei-laimeti-2022-12-09