Bendravimas

Mūsų mokyklos internetinė svetainė laimėjo 5-ą vietą respublikiniame konkurse iš beveik 200 mokyklų. Sveikinu visus prisidėjusius prie šio pasiekimo, o ypatingai mūsų inžinierių-programuotoją Gediminą.

 Važiavome į šio konkurso apdovanojimo cerenomiją keturiese: aš, Gediminas, Greta ir Povilas. Tik kelionėje turėjau galimybę pabendrauti su jais kelias valandas, nes kasdienybėje laiko tam beveik neįmanoma surasti. Malonu dar kartą patirti, kokie protingi ir šaunūs šie jauni žmonės, kokios įdomios jų mintys ir nuostatos. Kaip malonu neskubėti ir pabendrauti…Visiems nauda.

Parašykite komentarą